ربات ها

ربات اینستاگرام

ربات در تاریخ [1398/03/16] به آخرین نسخه [3.679] بروزرسانی شد
-متوسط افزایش فالوور 14000 تا 30000 نفر
-افزایش فالوور بر اساس هشتگ
-افزایش فالوور از شهر یا منطقه دلخواه
-جذب فالوور بر اساس هشتگ مورد نظر
-جذب فالوورهای پیچ یا کاربر مورد نظر
-امکان ارسال پیام اتوماتیک به دایرکت کاربران
-ارسال پست زمانبندی شده در تاریخ دلخواه
-گزارش آمار پشرفته + تنظیمات دلخواه