نمایندگی ( رسیلر ) هاست سی پنل

plan 1


میزان فضا 10 گیگابایت
پهنای باند - نامحدود
نوع هارد - SSD Nvme
اکانت FTP - نامحدود
تعداد هاست 10
پشتیبانی ۲۴ ساعته
محل سرور آلمان / فرانسه
هزینه ماهانه 30.000 تومان
دارای DNS اختصاصی
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
آنتی شلر - دارد
هزینه سه ماهه 85,000 تومان

plan 4


میزان فضا 5 گیگابایت
پهنای باند - نامحدود
نوع هارد - SSD Nvme
اکانت FTP - نامحدود
تعداد هاست 10
پشتیبانی ۲۴ ساعته
محل سرور آلمان / فرانسه
هزینه ماهانه 30.000 تومان
دارای DNS اختصاصی
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
آنتی شلر - دارد
هزینه سه ماهه 55,000 تومان

plan 2


میزان فضا 30 گیگابایت
پهنای باند - نامحدود
نوع هارد - SSD Nvme
اکانت FTP - نامحدود
تعداد هاست 30
پشتیبانی ۲۴ ساعته
محل سرور آلمان / فرانسه
هزینه ماهانه 170.000 تومان
دارای DNS اختصاصی
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
آنتی شلر - دارد
هزینه سه ماهه 510,000 تومان

plan 3


میزان فضا 50 گیگابایت
پهنای باند - نامحدود
نوع هارد - SSD Nvme
اکانت FTP - نامحدود
تعداد هاست 50
پشتیبانی ۲۴ ساعته
محل سرور آلمان / فرانسه
هزینه ماهانه 240.000 تومان
دارای DNS اختصاصی
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
آنتی شلر - دارد
هزینه سه ماهه 720,000 تومان