هاست دانلود و بکاپ

پلن 1 دانلود

فضای هاست 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
بکاپ گیری ندارد
آنتی شلر دارد
دیگر امکانات نامحدود
خرید به صورت ماهانه و سالانه

پلن 2 دانلود

فضای هاست 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
بکاپ گیری ندارد
آنتی شلر دارد
دیگر امکانات نامحدود
خرید به صورت ماهانه و سالانه

پلن 3 دانلود

فضای هاست 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دیتابیس ندارد
بکاپ گیری ندارد
آنتی شلر دارد
دیگر امکانات نامحدود
خرید به صورت ماهانه و سالانه